carolyna

102 teksty – auto­rem jest ca­roly­na.

Zabierz mnie

Za­bierz mnie do krainy snu
zam­knij oczy wstęgą wieczności
ukołysz czule
i utul
śpiewając nieus­tannie niczym Syzyf
kołysankę zdrady

Są szep­ty, których nie usłyszę
Są słowa, których nie wypowiem
Jest ze­gar, który nie zabije
Jest woj­na, której nig­dy nie wygram 

wiersz • dzisiaj, 07:38

***

Zat­ru­te myśli
w ko­rowodzie wspomnień
prze­tacza­ne niczym krew
z komórki rozumu
do komórki serca
wy­wołują sztorm uczuć
nie do zatrzymania

W milczeniu
zag­ry­zam do kości
palce
chwy­tając się okruchów
przetrwania,
z których le­pię niezdarnie
te­raźniej­szość chwil

Wys­tar­czy, że głośno
klaśniesz w dłonie
a oz­dro­wieję ... 

wiersz • dzisiaj, 07:27

Prośba

Wy­lecz mnie z ciszy,
która kar­mi lękiem
Uwol­nij z kaj­danów
nie­chcianych uczuć

Roz­bij te wszystkie
cząstki na ka­wałki obojętności
i złóż na no­wo niczym puzzle
mar­twą ręką 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 11:16

Niepokój

Tar­ga niepewnie
za strzępy wspomnień
wy­rywając myśli
oca­lałe zza kur­ty­ny zapomnienia

Ser­ce bi­je ryt­mem niespokojnym
niczym ka­rabin maszynowy
uderza w przed­sion­ki or­ga­nu życia

Chwy­tam każdy gest,
nucąc me­lodię przezroczystych
szeptów

Cze­kając na sztil
kar­mię się niewidzial­nym do­tykiem ciszy,
która no­si Two­je imię 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 czerwca 2018, 12:47

Eddie

Z roz­szar­pa­nym sercem
i os­trą siekierą
poszedł ciemną aleją
szczerząc złow­ro­go kły zmierzchu

Mu­zyka nocy
bun­tu­je się w je­go duszy
wyg­ry­wając żelaz­ne dźwięki
z ust dziewicy

Brzmienie gitar
przy­wołuje subtelnie
ko­biety w uniformach,
które tu­li po północy
w swych kościs­tych ramionach

Nieśmier­telny zabójca
dzi­kich marzeń kroczy
na po­lu walki
wśród ofiar polityki

Pod pi­ramidą Faraona
w ukryciu
budzi do życia bestię
przyp­ra­wiając ogniem
szaleństwa
obłąka­ne wiz­je no­wego świata,
który mu zbudowali.

Gdy przyj­dzie pora
w mas­ce rozpaczy
za­tańczy ze śmiercią
a w księdze dusz
siódme­go dnia
siódmy syn
za­pisze je­go imię
czer­woną wstęgą strachu ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 czerwca 2018, 09:59

***

Po­tar­ga­ni przez wiatr uczuć
niez­dolni by kochać
kroczy­my w przepaść
ziemi obiecanej

A dookoła tyl­ko złudze­nia ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2018, 13:29

***

Zgu­biłam się
w la­biryn­cie życia,
pośród krzewów kłamstw
i drzew niepewności

Tocząc po leśnej ścieżce
resztki godności
kroczę po łąkach pożądania
po­pijąc z Twych ust
ab­synt szaleństwa

Bez­radność tuli
nas w ra­mionach
niczym zabłąka­nych kochanków

O po­ran­ku
po długiej no­cy życia
czas wskaże mi 
właściwą drogę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2018, 10:14

Zanikanie

Ut­kałeś mi świat
z pajęczy­ny chwil,
które łączę
zmarznietą dłonią
głodną Twe­go dotyku
jak nig­dy przedtem

Kreujesz mi­gaw­ki wspomnień,
które blakną
przez ne­gatyw czasu...

Zos­tają tyl­ko pla­tońskie cienie
daw­nych idei 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2018, 09:48

Ta bez­silność, która karze pat­rzeć w ot­chłań je­go świata, a Ty możesz je­dynie się przyg­la­dać. Nie mogąc nic kom­plet­nie zro­bić. Pat­rzysz jak za­gubiony w mro­ku, dzień po dniu, ka­wałek po ka­wałku traci [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 07:49

Obietnica

Zbu­duję Ci dom
z mych ramion,
słów czułych,
i do­tyku lżej­sze­go
od powietrza

Wy­kar­mię bochnem prawdy
i jabłka­mi miłości.
Na­poję wi­nem zapomnienia
o przeszłości,
która szty­letem roz­ry­wa Two­je serce.

Poot­wieram ok­na na świat,
który będzie na nas czekał
przez całą wieczność

Pocze­kam, aż będziesz go­towy .... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 maja 2018, 08:48
carolyna

Jestem labiryntem bez wyjścia, Zagadką bez rozwiązania. Jestem kobietą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:38carolyna do­dał no­wy tek­st Zabierz mnie

dzisiaj, 07:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

dzisiaj, 07:27carolyna do­dał no­wy tek­st ***

12 czerwca 2018, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prośba

12 czerwca 2018, 11:16carolyna do­dał no­wy tek­st Prośba

12 czerwca 2018, 11:04carolyna sko­men­to­wał tek­st Eddie

12 czerwca 2018, 11:02carolyna sko­men­to­wał tek­st Niepokój

12 czerwca 2018, 11:02carolyna sko­men­to­wał tek­st Boli gdy pier­wsza, która [...]

12 czerwca 2018, 10:52carolyna sko­men­to­wał tek­st Jestem zmęczo­na by­ciem nie­szczęśli­wym

12 czerwca 2018, 10:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]