carolyna

88 tekstów – auto­rem jest ca­roly­na.

***

Po­kochałam Cię
w ob­liczu szeptów złych
oraz skażonych słów

Zat­ru­tymi marzeniami
kar­mi­li jak chlebem

Ub­ra­li w naiw­ność dziecka

Od­ważnie sta­wiałam
pier­wsze kroki
na równo­ważni życia

Ktoś zep­chnął mnie w dół
czu­le związując nad­gar­stki śmierci

Niczym w kalejdoskopie
z mi­lionów części
poskładałam się w inną całość

Zro­bię to ponownie
gdy poczuję na karku
nóż Twe­go oddechu

Nocą pójdę na wojnę
uk­ryję w oko­pie Twych wspomień
i będę walczyć
naj­czu­lej jak potrafię

W ob­liczu skażonych słów
i szeptów złych
po­kochałam Cię.... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 kwietnia 2018, 12:22

Mentalny obóz przetrwania

Cisza,
która, krzykiem
rozrywa
milczenie

Szep­ty pięści
na moim ciele
niczym ta­tuaż
twoich myśli

Niepokój, który
de­koru­je ulice
mo­jego świata
bliz­na­mi martwych
kwiatów

Uk­ry­ta w oko­pach snu
po­woli za­mykam oczy
wal­cząc o każdy od­dech ...

Przecze­kam, przet­rwam ... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2018, 11:03

Pułapka

Za­wiązu­jesz mi na oczach
szarfę złudzeń
Brnę śle­po
w prze­paść Twe­go świata

Gdzie gra­nice między
złem a dobrem
już daw­no zos­tały za­tar­te ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 kwietnia 2018, 12:08

***

Pod sto­pami ziemia
pachnie deszczem
dźwięku słów
rzu­conych w ot­chłań
czasu

Tocząc walkę
sa­ma ze sobą

Kroczę ciemną doliną
ku drodze do jasności

Na­tura jest mą matką
Postęp wrogiem

W kaj­da­nach kultury
śle­po krążę po
la­biryn­cie technologii

Za­mykam oczy
pijąc krew głupców

Cze­kam aż ze­gar wy­bije godzinę
a wte­dy po­wołana przez Matkę Naturę
zburzę wieżę postępu
kryjąc się w za­kamar­kach ekosystemu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 marca 2018, 11:53

***

Za­pukał czas
Do ser­ca me­go bram
Chciał objąć w ciszy
Tę pustkę

Wy­pełnić czymś więcej
Niż łza­mi,
Z których tkam
Na szy­dełkach nadziei
Ob­ra­zy lep­sze­go jutra 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2018, 11:05

Taki tam pogrzeb

Niczym rzeźnik
Ta­sakiem czasu
Ćwiar­tu­jesz na kawałki
Mo­je sny

Zakładasz na szyję
Stryczek
Dusząc czule
Resztki nadziei

Pod Szlaf­ro­kiem
Namiętnie
Poisz trucizną
Złudzeń

Oddychasz
Po czym de­likat­nie
Składasz mo­je serce
Do trum­ny życia 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 marca 2018, 10:07

Uniwersum

Lek­kość ciszy
gra na stru­nach wszechświata
zam­knięta
w czar­nej dziu­rze
nies­kończo­ności świata
oraz pięknym umyśle

( z de­dykacją dla Stephe­na Hawkinga) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 marca 2018, 09:34

Tajemnice alkowy

Mam dwie ręce
przy­wiąza­ne do 
krawędzi Twe­go pożądania
kaj­danka­mi bólu

Szpic­rutą wolności
na­dajesz mi no­we imię
wyłącznie na włas­ny użytek

W la­biryn­cie zmysłów
za­gubiona między
kos­tką lo­du a wos­kiem świecy
poszu­kuję dro­gi do wolności

Związu­jesz mi oczy,
kar­misz muzyką
i za­pachem swe­go ciała

a ja z krzykiem,
który roz­ry­wa ciszę
skaczę w przepaść 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 marca 2018, 10:33

***

Cze­kam niecierpliwie
aż otu­lisz mnie
swet­rem swych ramion

Og­rze­jesz zmarzniętę
zimą czasu
serce

I mi­mo ruin
nasze­go świata
po­wiesz, że kochasz ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 marca 2018, 10:16

Pająk

Przedzieram się
nieśmiało
przez pa­jeczynę słów

Twój krzyk
jest niczym ja­dowi­ty pająk
spo­wija­jacy przędną nicią
mo­je ciało

Jes­tem jak owad
złapa­ny z zaskoczenia
w pułapkę
Two­jego świata 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2018, 11:02
carolyna

Jestem labiryntem bez wyjścia, Zagadką bez rozwiązania. Jestem kobietą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 kwietnia 2018, 20:58dark smurf sko­men­to­wał tek­st ***

20 kwietnia 2018, 12:28carolyna sko­men­to­wał tek­st #3

20 kwietnia 2018, 12:25carolyna sko­men­to­wał tek­st Rain

20 kwietnia 2018, 12:22carolyna do­dał no­wy tek­st ***

20 kwietnia 2018, 12:12carolyna sko­men­to­wał tek­st Mentalny obóz przet­rwa­nia

20 kwietnia 2018, 12:10carolyna sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

12 kwietnia 2018, 19:26Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Mentalny obóz przet­rwa­nia

12 kwietnia 2018, 11:04carolyna sko­men­to­wał tek­st Drama, ko­kaina, hyb­ry­da i [...]

11 kwietnia 2018, 13:10carolyna sko­men­to­wał tek­st Ostatnia nadzieja

11 kwietnia 2018, 11:23kati75 sko­men­to­wał tek­st Mentalny obóz przet­rwa­nia