carolyna

126 tekstów – auto­rem jest ca­roly­na.

***

Z le­wej stro­ny ślub­na obrączka,
śnieżna biel sukienki.
Z pra­wej drew­niana trumna,
mroczna czerń woalki.

Dookoła rozbrzmiewa
mar­sz weselny
otu­lony żałobną pieśnią chóru

Spląta­ne dłonie,
za­gubione spojrzenia
na os­tatniej, wspólnej ścieżce
myśli i oddechów. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:40

W moim mieście

W moim mieście
Ściany
Ut­ka­ne są ze zmroku
Co błądzi
W blasku
Świateł ulicznych latarni.

Na krawężnikach
wyrzeźbionych z paranoi
Kurtyzany
Czer­wo­nym blaskiem
Doj­rzałych warg
Wycze­kują z utęsknieniem
Ozłoco­nych kochanków.

Ba­ry przepełnione
Dy­mem i nieustającym
Bul­go­tem procentów
Up­le­ciony­mi z ce­gieł ramionami
Przy­gar­niają ochoczo
Przyszłych bywalców
Zbioro­wych psychoterapii

Tyl­ko tutaj
Strzały pistoletów
Usy­piają beztrosko
Dzieci do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 grudnia 2018, 14:50

***

Pod dachem z gwiazd
bezkarnie
gwałciłeś mo­je imię

Zbyt ciężka,
mil­czałam
utu­lona do snu
w kołys­ce z twych ramion

Czas,
zap­la­tał war­kocze smutku
ścierając z podłogi
śla­dy krwi

Po­zory zos­tały zachowane 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 grudnia 2018, 14:01

***

Za­pat­rze­ni w dal
Otu­leni po­ranną mgłą
kroczy­my powolutku
trzy­mając za rękę Te­raźniej­szość

Niczym dzieci układamy
puzzle wspomnień
tych wszys­tkich chwil
zam­kniętych w klep­syd­rze Przeszłości

Za­sypiając na łące
up­le­cionej ze snów
z nadzieją
chwy­tamy mo­tyle Przyszłości 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 grudnia 2018, 14:12

*** [Otulam się]

Otu­lam się
ko­cem myśli,
by ogrzać
to co 
ze mnie
ocalało
po wojnie
z Tobą

Na ruinach
uczuć
wybuduję
jed­nooso­bowy dom.

A w ko­min­ku nadziei
roz­palę ogień,
by roz­grzać za­marznięte ser­ce ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2018, 10:15

Nieodwracalne

Nieodwracalne
pow­ra­cają w myślach

Wspomnienia

Bla­de cienie,
te­go co wys­tu­kał czas
po­mar­szczoną ręką
na ma­pie historii
życia jednostki

Echo słów, uśmiechów, gestów
ulot­nych niczym skrzydła motyla
o poranku,
który już nie powróci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2018, 07:54

Opowieść

Opo­wiedz mnie na nowo,
Poskładaj do­tykiem słów
oraz dłoni.
Sub­telnie ucisz sztorm
na krawędzi wnętrza.
Ulep z resztek wojny
no­we ciało
i szep­tem nadziei
tchnij w nie życie ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2018, 10:47

***

Czekaniem
przep­la­tam palce
po­między
chwi­lami samotności
wyg­ry­wając nerwowo
na kla­wiszach niecierpliwości
me­lodię tęsknoty,
tak głośno
byś słyszał ją 
zza krat
swo­jej winy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 listopada 2018, 12:07

***

Ze­gary biją zbyt szybko
Czas prze­mija zbyt głośno

Czy znaj­dziesz chwilę
by z ty­sięcy słów
ut­kać na
szy­dełku warg
poemat życia

Zat­rzy­mać się
odet­chnąć ziele­nią lasu
Uciec od pik­se­li teraźniejszości

Ro­ześmiać się głośno
niczym dziecko
po czym wejść do najgłębszej
kałuży beztroski
by odzys­kać za­gubiony
so­lip­syzm człowieczeństwa 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 października 2018, 10:13

Sprawy ważne utkane w skrzydła motyla

Czar­na kres­ka
nakreślona
bez namysłu
twoją ręką

Niczym gąsięnica
gasnę w płomieniach nocy
po­pijając tru­ciznę słów

A pod kołdrą ciszy
dwa na­gie ciała
opo­wiadają historię
ak­tu kreacji 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 13:24
carolyna

Jestem labiryntem bez wyjścia, Zagadką bez rozwiązania. Jestem kobietą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 19:35Echo_ sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 14:40carolyna do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

przedwczoraj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

przedwczoraj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

14 grudnia 2018, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

14 grudnia 2018, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

13 grudnia 2018, 12:19carolyna sko­men­to­wał tek­st W moim mieście